Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów,ul. Zdrojowa 3/5/7

News Details

Check-in
Check-out
03 November 2022
Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit w Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku był organizatorem szkolenia z profilaktyki onkologicznej wśród kobiet skierowanego do pielęgniarek i położnych z terenu powiatu augustowskiego, które odbyło się w Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów .
Szkolenie przeprowadziły: Naczelna Pielęgniarka BCO Pani Małgorzata Wróblewska oraz Koordynatorka BCU Pani Justyna Leończuk.
Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki onkologicznej wśród kobiet. Program szkolenia obejmował m in.:
▶wiedzę na temat barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne oraz sposobów niwelowania tych barier
▶informację na temat znaczenia profilaktyki raka piersi, w tym o badaniach profilaktycznych w czasie ciąży i laktacji
▶informację o dostępnych i bezpłatnych badaniach profilaktycznych
▶ćwiczenia praktyczne dotyczące umiejętności rozpoznawania zmian w piersiach z wykorzystaniem fantomów
Szkolenie odbyło się w ramach współpracy z Placówkami z Porozumienia Zielonogórskiego. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie warsztatami i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje tym, że pacjentki z podejrzeniem raka piersi trafią jak najszybciej pod opiekę Breast Cancer Unit ????.
????więcej o Centrum Chorób Piersi na www.bcu.onkologia.bialystok.pl
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close