Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės

Ši privatumo politika apibrėžia asmens duomenų, kuriuos perdavė vartotojai, pasinaudoję Augustavo sveikatingumo sanatorijos internetiniame puslapyje (toliau Portalas) siūlomomis paslaugomis, apdorojimo ir apsaugos taisykles. Portale saugomų asmens duomenų administratorius yra BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok 15-097, M. Curie-Skłodowskiej 14, įrašyta į Centrinio ūkinės veiklos registro ir informacijos įmonių registrą numeriu NIP: 5420202279 (toliau: Administratorius). Siekdamas apsaugoti patikėtus asmens duomenis Administratorius veikia vadovaudamasis vidinėmis procedūromis ir rekomendacijomis pagal atitinkamus teisės aktus asmens duomenų apsaugos srityje, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Administratorius ypač kruopščiai siekia apsaugoti interesus asmenų, kurių duomenis tvarkomis ir ypač užtikrina, kad asmens duomenys: tvarkomi pagal teisės aktus; kaupiami nurodytu ir teisėtu tikslu ir nėra toliau apdorojami kitiems, nei nurodyti tikslams; yra dalykiškai teisingi ir atitinka tikslus, dėl kurių jie yra tvarkomi; yra saugomi tokiu būdu, kuris leidžia identifikuoti asmenis, kurių tie duomenis yra, ne ilgesniam laikotarpiui, nei tai reikalinga pasiekti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys yra tvarkomi sutinkant Portalo vartotojams ir tais atvejais, kuomet galiojantys teisės aktai įgalioja Administratorių tvarkyti asmens duomenis. Administratorius tvarko Portalo vartotojų savo valia pateiktus asmens duomenis tiktai šiems tikslams: pateikti atsakymus, į užduotus per kontaktinę formą klausimus, ir tokia apimtimi: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas telefono numeris Portalo vartotojų asmens duomenys nėra parduodami ar perduodami tretiesiems asmenims ir yra profiliuojami t.y. automatiškai apdorojami siekiant įvertinti ir apibrėžti asmeninius bruožus arba vartotojų poreikius. Administratoriaus tvarkomi duomenys gali būti peržiūrėti Portalo vartotojo, kuris juos perdavė. Vartotojas taip pat turi teisę modifikuoti tuos duomenis, reikalauti perduoti juos kitam subjektui ir apriboti arba nutraukti tvarkyti savo asmens duomenis bet kuriuo metu. Bet kuriuo metu vartotojas taip pat turi teisę atsiimti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo duomenis ir reikalauti ištrinti savo asmens duomenis iš Portalo. Norėdamas įgyvendinti aukščiau 8 punkte nurodytas savo teises Vartotojas turi susisiekti su Administratoriumi naudodamas tokį patį elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, kurie buvo perduoti Portalui ir kontaktuotis šiuo adresu: dane@biavita.pl arba tel. 85 653 02 80. Administratorius vykdo duomenų apie vartotojus ir jų elgesį rinkimo funkciją šiuo būdu: savanoriškai pateikta formoje informacija, renkant "slapukus" Pirmą kartą apsilankius Augustavo sveikatingumo sanatorijos internetiniame puslapyje vartotojas yra informuojamas apie slapukų naudojimą. Pasilikdamas puslapyje vartotojas sutinka su paprastų slapukų naudojimu internetiniame puslapyje. Vartotojams nepakeitus naršyklėje nustatymų laikoma, kad sutinkama su slapukų naudojimu. Bylų slapukų instaliavimas yra būtinas dėl tinkamo paslaugų Portale teikimo Slapukuose yra informacija, būtina teisingam internetinio puslapio veikimui, ypač tų puslapių, kuriuose prašoma patvirtinimo. Vartotojas gali bet kuriuo metu pakeisti savo naršyklėje nustatymus taip, kad slapukai būtų priimami arba atmetami arba taip, kad vartotojui būtų primenama, kad slapukai nebus įrašomi jo kompiuteryje. Portalas naudoja tokios rūšies slapukus: sesijos - pasilieka naršyklėje iki tol, kol ji išjungiama arba atsijungiama iš internetinio puslapio, kuriame slapukai buvo įrašyti, nuolatiniai - pasilieka interneto naršyklėje iki kol vartotojas juos pašalins arba iki iš anksto nustatytos datos, nurodytos slapukų bylose. Portale gali būti nuorodų į kitus internetinius puslapius, kurie veikia nepriklausomai nuo Portalo ir kurie niekaip nėra prižiūrimi Portalo. Tie puslapiai gali vadovautis savo privatumo politika ir taisyklėmis, su kuriomis rekomenduojame įdėmiai susipažinti. Administratorius pasilieka teisę keisti portalo privatumo politiką, kurią gali įtakoti interneto technologijos pokyčiai, asmens duomenų apsaugos taisyklių galimus pakeitimus ir teisę į Portalo vystymą. Apie bet kokius pokyčius pranešime vartotojams aiškiai ir suprantamai.
Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane